Poruchy vody a topení    
p. Krejčíř Libor 608 955 257  
Teplárny Brno, a.s. 545 161 545  
Nouzové otevírání bytů a zámečnické práce
p. Havlíček Roman    
Uvíznutí osob ve výtahu
OTIS, a.s. 800 107 525 NONSTOP
Poruchy - veřejný vodovod
BvaK, a.s. 543 212 537  
Kanalizace - čištění ucpaných odpadů
Ströer, s.r.o. 602 792 021  
Sebak, s.r.o. 777 818 777 545 222 278
Průtočník- čištění kanalizace 602 710 726  
     
Úklid a drobná údržba domu ve společných prostorách (domovní důvěrník)
p. Melichar Antonín 776 658 004  
     
 Havárie vody, topení, elektro (ohrožení života či majetku)
Teplárny Brno, a.s. 545 161 545 NONSTOP