pZákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). Zákon byl zrušen k 31.12.2013 a nahrazen Novým Občanským Zákoníkem (89/2012). Nicméně ustanovení 3028 NOZ říká, že práva a povinnosti vzniklé před 1.1.2014 se posuzují dle původních předpisů./p