Dostali jste se na stránky Společenství vlastníků domu Oblá 18. Tyto stránky si kladou za cíl informovat jednotlivé členy Společenství o novinkách, plánovaných akcích souvisejících s domem a v neposlední řadě dát prostor pro dotazy či připomínky týkající se správy domu.
Součástí stránek jsou také jednotlivé informace zveřejněné na nástěnkách, zápisy ze Shromáždění vlastníků, info ze schůzí výboru apod.
Jelikož drtivá většina informací je neveřejných, je třeba se pro přístup k informacím přihlásit. V případě neznalosti těchto přístupových údajů budou sděleny členem výboru nebo správcovskou firmou po ověření skutečnosti, že žadatel je majitelem bytu v domě Oblá 18, Brno.