Stálé info

Cookies

Cookies označují malé množství dat sdílených mezi vaším internetovým prohlížečem a určitými internetovými stránkami. Používání cookies přináší uživateli rychlejší a snazší orientaci. Cookie nemůže načítat data z pevného disku vašeho počítače.

Tyto stránky využívají pouze tzv. fukčních cookies. Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po webových stránkách a používat speciální funkce stránek, jako je přístup k bezpečné oblasti internetových stránek. Bez těchto zásadních cookies nelze používat některé části webových stránek.

Patří mezi ně:

- cookie s názvem "cookiesck" o nastavení cookies pravidel uživatele s platností 30 dní

- cookie s názvem "joomla_user_state" a cookie s názvem náhodně generovaným sloužící ke sledování session a platnosti přihlášení. Platnost těchto cookies je po dobu relace prohlížení.

Žádná jiná cookies tyto stránky nepoužívají.

 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Tyto stránky neshromaždují ani nezpracovávají žádné osobní údaje uživatele. Případné osobní údaje jsou zveřejněny pouze po předchozím souhlasu dotčené osoby.  

Výtah je přivoláván pomocí dvou tlačítek. Ovládací tlačítka fungují tak, že krátkým zmáčknutím tlačítka libovolného výtahu je přivolán jeden z výtahů (libovolný).Systém sám vyhodnotí a přivolá výtah, který je blíž či ten, který je volný.

Požadujete-li přivolání pouze nákladního výtahu (přeprava kočárku apod), je třeba dvou krátkých stisků libovolného z tlačítek. Systém vyhodnotí Váš požadavek a přivolá vám pouze nákladní výtah.

V případě, že oba výtahy jsou v používání (svítí kontrolky u obou výtahů), stisk libovolného tlačítka je ignorován.

Pokud se po stisku zdánlivě nic neděje, ačkoliv obě kontrolky výtahu jsou zhasnuté, prosím zkontrolujte, zda některý z výtahů není již přistaven v patře, ve kterém nastupujte.

Nemačkejte, prosím, tlačítko opakovaně, pokud nepožadujete přivolání speciálně nákladního výtahu. Pokud Vám na typu výtahu nezáleží, stiskněte tlačítko pouze jednou !! Tlačítko nedržte stisknuté !!

Při vystupování z výtahu prosím vyčkejte s otvíráním dveří až výtah zastaví a dveře se odblokují (je slyšet charakteristické cvaknutí).

Upozornění: Patro 0 (patro se zadním východem k Albertu) není určeno  k nástupu do výtahu a proto jsou odpojena tlačítka pro přivolání výtahu. Toto opatření je z důvodu nadměrné zátěže hlukem od obyvatel čekajících na přijížděnící výtah. Pro nástup do výtahu směrem nahoru je určeno výhradně patro -1 (suterén).