Výtah je přivoláván pomocí dvou tlačítek. Ovládací tlačítka fungují tak, že krátkým zmáčknutím tlačítka libovolného výtahu je přivolán jeden z výtahů (libovolný).Systém sám vyhodnotí a přivolá výtah, který je blíž či ten, který je volný.

Požadujete-li přivolání pouze nákladního výtahu (přeprava kočárku apod), je třeba dvou krátkých stisků libovolného z tlačítek. Systém vyhodnotí Váš požadavek a přivolá vám pouze nákladní výtah.

V případě, že oba výtahy jsou v používání (svítí kontrolky u obou výtahů), stisk libovolného tlačítka je ignorován.

Pokud se po stisku zdánlivě nic neděje, ačkoliv obě kontrolky výtahu jsou zhasnuté, prosím zkontrolujte, zda některý z výtahů není již přistaven v patře, ve kterém nastupujte.

Nemačkejte, prosím, tlačítko opakovaně, pokud nepožadujete přivolání speciálně nákladního výtahu. Pokud Vám na typu výtahu nezáleží, stiskněte tlačítko pouze jednou !! Tlačítko nedržte stisknuté !!

Při vystupování z výtahu prosím vyčkejte s otvíráním dveří až výtah zastaví a dveře se odblokují (je slyšet charakteristické cvaknutí).

Upozornění: Patro 0 (patro se zadním východem k Albertu) není určeno  k nástupu do výtahu a proto jsou odpojena tlačítka pro přivolání výtahu. Toto opatření je z důvodu nadměrné zátěže hlukem od obyvatel čekajících na přijížděnící výtah. Pro nástup do výtahu směrem nahoru je určeno výhradně patro -1 (suterén).