Odkazy na zákony a vyhlášky týkající se správy domu.
Čerpáno je z Portálu veřejné správy, zákony a vyhlášky by měly být v posledním platném znění.

Odkazy na weby zabývající se problematikou Společenství vlastníků jednotek